1. Home
  2. Beställningsområden

Beställningsområden

Uttag från databas

Vi kan från vår databas ta fram, relativt mycket, information om händelser som inträffat eller utförts av elever eller personal. Det kan gälla allt från loggar av dessa till, rent, borttag av aktiviteter. 

Exakt vad vi kan ta fram, måste alltid stämmas av vid kontakten med oss.

Närvaro / frånvaro

Om det efterfrågas närvaro/frånvaro på barn, vilket härrör längre tillbaka i tiden än 2 år, har vi möjlighet att ta fram detta. Detta gäller främst inom Förskola och Fritids.

För elever i Grundskolan och Gymnasiet, räcker det med att man återplacerar eleven på den enhet den tillhörde. Detta utför administratörerna själva. Om de önskar? Så kan Supporten bistå dem när de utför detta. 

Rapport ålder / kön

Om rapporter önskas, vilket jämför, t.ex., ålderskategorier, kön etc. så kan underlag för detta tas fram via vår databas.

Exakt vad vi kan ta fram beträffande detta, bör alltid stämmas av vid kontakten med oss. 

Skolform

Vklass stödjer administrationen kring följande skolformer fullt ut.
• Förskola
• Fritidshem
• Grundskola
• Gymnasium
• Vuxenutbildning• Högre utbildning
• Kulturskola
• Organisation

Det vi utför! Är att vi ombesörjer, så att konfigurationer gentemot de administrativa systemen blir korrekt uppsatta och fungerande.
Konfigurationerna genomförs alltid i samverkan mellan kunden och Vklass.

Lägg till enheter

Att enheter tillkommer, avvecklas eller slås samman, ingår som en del av verksamheten inom Utbildningsväsendet.

Detta är något vi utför åt kunderna när detta är aktuellt. Själva denna procedur är inte särskilt komplicerad, så merparten av detta kan genomföras av supporten.

Där det erfordras konfigurationer av olika system så utför Tekniker detta. När/Om detta är aktuellt? Så utförs dessa i samverkan med kunden. 

Meny tillägg/ändringar

Detta utför administratörerna själva. Om de önskar? Så kan Supporten bistå dem när de utför detta.
Det finns ingen begränsning, rent tekniskt, för vilka menyer vi kan addera.

Länkar tillägg/ändringar

Detta utför administratörerna själva. Om de önskar? Så kan Supporten bistå dem när de utför detta.
Det finns ingen begränsning, rent tekniskt, för vilka länkar vi kan addera.

Logo tillägg/ändringar

Detta är något som behöver beställas av kunden. Vi adderar därefter, efter samråd med kunden, den nya logotypen på enheterna i deras organisation.

Grupper (Tidigare Teams)

Vi har nu samlat lärares, samt elevers, kopplingar/tillhörigheter till Klasser, Kurser/Ämnesgrupper och Teams i en samlings meny som vi benämner för; Grupper.
Denna meny är åtkomlig i Appen samt i version två (2) av Vklass.

NE och Ouriginal (tidigare: Urkund)

Två tjänster som Vklass kan integrera med, så man som användare får åtkomst till dessa direkt i Vklass Gränssnitt.
Själva integrationen och dess koppling är enkel och smidig. Den erfordrar ingen konfiguration, utan man aktiverar den direkt i Vklass admin-gränssnitt.

Skola24, Untis, TimeEdit

Tre tjänster, för visning av lektioner i schemat, som Vklass kan integrera mot.
Genom att integrera med ett schemaprogram, slipper man hantera lektioner manuellt i Vklass. Utan man gör all planering direkt i Schemaprogrammet, sedan läses detta in till Vklass via integrationen.
Plus! Alla förändringar man genomför i Schemaprogrammet, kommer även direkt att synas/visas i Vklass efter att en synkronisering genomförts.
Själva integrationen, med dess kopplingar, erfordrar konfiguration/uppsättning. Detta är något vi genomför tillsammans, i samråd, med kunden.

Alvis, Extens, TED, Procapita, IST

Fem administrativa system, de som existerar i skolornas verksamheter, som Vklass integrerar med.
I dessa administrativa system, existerar, i princip, allt innehåll som omfattar skolornas verksamhet. Det är allt från personuppgifter till kurser/ämnesgrupper.
Varvid man kan ombesörja administrationen av all sådan information i dessa system, vilket är på det sätt man arbetar, och sedan, via integrationen, få dessa sammankopplade med, därmed åtkomliga i, Vklass.
Själva integrationen, med dess kopplingar, erfordrar konfiguration/uppsättning. Detta är något vi genomför tillsammans, i samråd, med kunden.

Updated on 21 oktober, 2021

Was this article helpful?